Besoin d'aide ? Contactez nous au numéro suivant : +377 93 30 02 55
  • Wishlist0
    • Ma wishlist sur Legend Maroquinerie - Sacs à mains de luxe Monaco

      Browse wishlist

Punct de acumulare al unei multimi exemple

By Tbatisse

Folosind noţiunea de vecinătate se poate définition noţiunea de Punct de acumulare a unei submulţimi a lui, ce va fi utilizată în elaborarea conceptului de limită a unei funcţii. De Notat că un Punct de acumulare al unei mulțimi nu trebuie neapărat să aparțină acelei mulțimi (doar mulțimile închise își conțin toate punctele de acumulare). Noțiunea de limită (matematică) a unei funcții poate fi definită doar în punctele de acumulare ALE domeniului funcției. Mulțimea punctelor de acumulare ALE unei mulțimi se numește derivata acelei mulțimi. Un element al unei mulțimi care nu este Punct de acumulare al mulțimii se numește punct izolat al mulțimii..

btt